Privacy Statement

Privacy statement

Als je bij ons een e-ticket koopt hebben wij noodzakelijkerwijs een aantal persoonsgegevens nodig. Dit zijn jouw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer. Dit is de minimale informatie die wij nodig hebben om jouw bestelling goed te verwerken. Wij maken gebruik van een webbouwer en hostingprovider. Feitelijk hebben ook zij toegang tot jouw gegevens. Vandaar dat wij hoge eisen stellen aan hun beveiliging. Onze partners hebben wij nodig om jou als klant te bedienen. Over de persoonsgegevens die wij met hen delen maken wij afspraken. Voor eventuele vragen vinden wij het prettig als wij u snel kunnen bereiken. Vandaar dat wij om een telefoonnummer vragen.

Kern van ons privacybeleid is: wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel om de overeenkomst (tot aanschaf en levering van een of meerdere e-tickets) zo goed mogelijk uit te voeren. Hiervoor gebruiken wij enkel noodzakelijke informatie.

Het kan ook zo zijn dat je ons bankgegevens hebt gestuurd om een bedrag retour te storten. Deze gegevens gebruiken wij enkel om de betaling te voltooien. De persoonsgegevens die wij verwerken blijven standaard voor zeven jaar op onze digitale systemen staan. Dit komt omdat wij wettelijk verplicht zijn deze bewaartermijn te hanteren voor onze debiteuren-crediteuren administratie.

Wie zijn wij?

Sauna.nl is een initiatief van International Wellness Resorts B.V. (IWR), gevestigd aan de Visweekweg 10 te Emst. Sauna.nl biedt e-tickets aan voor verschillende wellnessresorts in Nederland en België.

De e-tickets die je koopt op Sauna.nl kunnen worden gebruikt voor het betreffende wellnessresort waar je een e-ticket voor hebt gekocht. Je kan het e-ticket verzilveren op de website van het betreffende wellnessresort maar je kan ook, zonder te reserveren direct naar binnen. Op de diensten van de verschillende wellnessresorts zijn specifieke leveringsvoorwaarden van toepassing die terug te vinden zijn op de website van de wellnessresorts. IWR is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens:

www.sauna.nl
International Wellness Resorts
Viskweekweg 10, 8166 KJ  EMST
info@sauna.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer jij een e-ticket bestelt, hebben wij bepaalde gegevens van jou nodig. Ook in andere gevallen, zoals bij informatie aanvragen en het bezoeken van onze website, verwerken wij gegevens. Hierbij maken wij ook gebruik van derden die bepaalde persoonsgegevens ontvangen en namens Sauna.nl verwerken. Hieronder staat meer uitgebreid omschreven welke gegevens wij kunnen verwerken en wat wij ermee doen:

 

Voor- en achternaam en geslacht Voor het correct verwerken van jouw bestelling
Telefoonnummer Het kan zijn dat wij contact met jou op moeten nemen over jouw bestelling.
E-mailadres Bij het plaatsen van een bestelling mailen wij altijd een orderbevestiging samen met het e-ticket. Daarnaast is jouw emailadres bedoeld om contact op te kunnen opnemen per email indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Nieuwsbrieven kan je natuurlijk ook van ons ontvangen, alleen versturen wij jou deze alleen als jij ons daar toestemming voor geeft. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven meer dan kan je je gemakkelijk uitschrijven via de link in de nieuwsbrief
Gastenservice Je kan met ons bellen, mailen en ons via social media benaderen. Om ervoor te zorgen dat je jouw verhaal niet twee keer hoeft te doen, slaan wij gegevens op. Om onze service elke dag een beetje beter te maken, analyseren wij alle contactmomenten. Telefoongesprekken nemen wij ook op om te gebruiken als trainingsmateriaal
IP-adres Jouw IP-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen. Wij onthouden ook jouw voorkeuren en kunnen zo een passend advies geven
Gegevens over jouw activiteiten op onze website en locatiegegevens Wij analyseren jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit doen wij door unieke bezoeken te registreren, met alle activiteiten die daarbinnen plaatsvinden. Denk hierbij aan het bekijken van pagina’s, ergens op inzoomen of op links te klikken. Soms voert een derde partij deze checks voor ons uit.
Internetbrowser en apparaat type Wij analyseren jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Betaalgegevens Om jouw bestelling te kunnen betalen maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer je met Ideal of Creditcard betaalt worden jouw gegevens in onze administratie opgeslagen om de betaling aan jouw bestelling te kunnen koppelen. Verder gebruiken wij jouw bankrekeningnummer alleen wanneer jij geld van ons terugkrijgt. Wanneer je met een creditcard betaalt, sturen wij jouw creditcardgegevens vanuit onze beveiligde omgeving rechtstreeks naar onze creditcard partner. Zij voeren onze creditcardbetalingen uit. Hierbij krijgen wij jouw creditcardgegevens niet te zien. Je betaalgegevens worden door middel van een beveiligde verbinding rechtstreeks naar de bank of creditcard partner verstuurd, wij slaan deze dus niet op. De bank of creditcard partner verteld ons daarna alleen of je betaling gelukt is.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@iwr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy statement beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sauna.nl deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals de Belastingdienst. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sauna.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien wij jouw gegevens om andere redenen dan hierboven omschreven, aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Onze website kan koppelingen bevatten naar websites van derden. Als je deze koppelingen volgt, verlaat je onze website. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden. Sauna.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door deze derden. Jouw gebruik van deze websites is voor eigen risico. Zie voor meer informatie over hoe deze derden met jouw persoonlijke informatie omgaan hun privacy statement.

Nieuwsbrieven

Je kunt nieuwsbrieven en andere aanbiedingen van ons ontvangen. Voor de inhoud daarvan kunnen wij kijken naar jouw interesse en eerdere bestellingen en soms ook naar gegevens van andere bedrijven. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer dan kan je jezelf steeds uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.

Vordering gegevens

Soms gebruiken wij gastgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Onder omstandigheden zijn we gehouden om persoonsgegevens door te geven aan relevante instanties. In verband met (internationale) sanctiewetgeving kan het onder omstandigheden ook voorkomen dat wij jouw gegevens delen met bijvoorbeeld financiële instellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sauna.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@iwr.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je kunt ook via privacy@iwr.nl contact met ons opnemen als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacy statement.

Sauna.nl heeft een Functionaris Gegevensbescherming die geregistreerd is bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sauna.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sauna.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@iwr.nl

Grondslagen

Op basis van wetgeving moeten wij aangeven welke zogenaamde grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van gegevens op basis van 1) een overeenkomst, 2) in verband met een gerechtvaardigd belang van Sauna.nl, 3) een gegeven toestemming en 4) in verband met een wettelijke plicht. Jouw gegevens gebruiken wij hoofdzakelijk in verband met jouw bestelling en dus op basis van een overeenkomst met jou. Aanvullende contactmomenten zoals marketingactiviteiten en registreren en analyseren van jouw handelingen geschiedt in verband met een gerechtvaardigd belang van Sauna.nl. Je kunt je ook zelf inschrijven voor een nieuwsbrief. In dat geval geef jij ons toestemming om jouw gegevens hiervoor te gebruiken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sauna.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en jou op en buiten de website relevante aanbiedingen te kunnen tonen. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Zowel Sauna.nl als andere partijen waarmee wij samenwerken (zoals Google) kunnen cookies plaatsen op jouw computer en andere apparaten. Voor meer informatie over de wijze waarop deze partijen omgaan met cookies dien jij hun privacy voorwaarden te lezen, zoals voor Google Analytics.

 

Sauna.nl onderscheidt verschillende soorten cookies:

Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken als je dat al eerder hebt gedaan.

Transactie cookies worden gebruikt als je een boeking hebt gedaan, en indien van toepassing om onze partners commissies uit te betalen.

Monitoring/Analytics cookies worden met name namens andere partijen geplaatst zoals Google Analytics. Hiermee kan Sauna.nl het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar dienstverlening hier op aanpassen zodat we jou als (potentiele) gast nog beter van dienst kunnen zijn.

Marketing of targeting cookies worden geplaatst om jouw interesses te bewaren zodat op en buiten Sauna.nl website aanbiedingen gedaan worden die in het verlengde liggen van jouw wensen/interesses. Tevens kan Sauna.nl automatisch aanbiedingen niet meer laten zien als je er al gebruik van hebt gemaakt of als je ze al enkele keren hebt gezien. Zonder deze cookies bestaat de kans dat je vaker irrelevante advertenties van ons te zien krijgt. Graag merken wij op dat je ook zonder cookies advertenties van Sauna.nl tegen kunt komen.

Heb je belang bij het plaatsen van cookies

Door cookies kunnen wij surfgedrag analyseren en hierdoor aanbiedingen doen die voor jou relevant zijn. Je krijgt bijvoorbeeld niet elke keer dezelfde aanbieding te zien, die niet bij jouw wensen aansluit. We zijn continue bezig onze online service te verbeteren dankzij gegevens die we ontlenen aan trends en gedrag op onze website. Gebruik je social media, zoals een Facebook of Twitter profiel, dan zorgen cookies ervoor dat je eenvoudig jouw interesses kunt delen zonder elke keer in te moeten loggen.

Wijzigingen

Per 23 mei 2018 vervangt dit privacy statement ons voorgaande privacy statement. Dit privacy statement wordt voortdurend herzien. Wij informeren je over wijzigingen door het nieuwe statement te publiceren op www.sauna.nl, waarna het direct in werking treedt