• Vind de beste acties in één klik!
 • 100% beschikbaarheid

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij als consument gebruik kunt maken van het herroepingsrecht;
 3. Consument: dat ben jij;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden. Kortom: onze e-tickets;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou als consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: dat zijn wij, sauna.nl;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen sauna.nl en jou als consument als je iets op onze website koopt;
 8. Modelformulier voor herroeping: voor als je gebruik wil maken van het herroepingsrecht.

Artikel 2 – Wie zijn wij en hoe kun je ons bereiken

Wij zijn sauna.nl. Als je contact met ons wil opnemen kan dat op de volgende manieren:

Mailen: info@sauna.nl
Schrijven: Postbus 70, 8160 AB Epe
Volgen: Facebook en Instragram
Via de handige contactformulieren op onze website: www.sauna.nl

Sauna.nl is gevestigd op onderstaand adres:
Viskweekweg 10
8166 KJ Emst

KvK 52086755

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing als je iets bij ons koopt of hebt gekocht. We doen ons best deze onder jouw aandacht te brengen, omdat hier precies in staat wat wij voor jou doen en wat wij van jou verwachten.

Soms zijn er naast deze algemene voorwaarden specifieke voorwaarden bij een product van toepassing. In dat geval gelden deze algemene voorwaarden ook.

Artikel 4 – Het aanbod

De inhoud en de geldigheid van het aanbod en het product wordt altijd duidelijk vermeld in het aanbod. Je ziet dus precies wat, wanneer en hoe je het product kan kopen en wat de voorwaarden zijn. En natuurlijk staat er ook duidelijk bij wat het kost en of je het kan ruilen. Staat er een foutje op de productpagina? Dan is dat natuurlijk onze fout en mag je ons daaraan houden, behalve als het echt een overduidelijke blunder van ons is en je van tevoren had kunnen weten dat het niet klopt.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Winkelen op sauna.nl is veilig, eenvoudig en vertrouwd. Wij werken elke dag aan een veilige webomgeving.
 2. Als je iets bij ons koopt, dan krijg je daarvan een bevestiging per mail en natuurlijk krijg je ook direct na betaling jouw e-ticket(s) geleverd. Dan spreken wij over een overeenkomst.
 3. Alle informatie en gegevens die je nodig hebt voegen wij toe aan je bestelling. Maar de meeste informatie vind je ook op onze website. Heb je een sauna.nl account aangemaakt, dan kan je ook daar altijd alles in terugvinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Zodra je een aankoop hebt gedaan heb je 14 dagen bedenktijd vanaf de dag van aankoop. Wij mogen vragen naar de reden van de herroeping, maar je bent niet verplicht deze op te geven. Dus met of zonder opgave van een reden mag je het e-ticket retourneren zodat wij deze kunnen blokkeren. Wij storten binnen 14 dagen je betaling terug.

Artikel 7–Wat verwachten wij van jou tijdens de bedenktijd

Indien je jouw aankoop wil retourneren, dan mag je tijdens de bedenktijd het e-ticket of de e-tickets niet verzilveren en/of gebruiken. Alleen ongebruikte e-tickets kunnen wij terugbetalen.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, meld dit dan binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping. Vermeld hierin jouw e-ticketcode(s). Zodra wij het formulier hebben ontvangen controleren wij de aankoop en de e-ticketcode(s). Indien de bedenktijd niet is verstreken en de e-ticketcode(s) niet zijn verzilverd storten wij de betaling terug.

Artikel 9 – Wat mag je van ons verwachten na het retourneren

 1. Zodra wij het formulier voor herroeping hebben ontvangen sturen wij een ontvangstbevestiging;
 2. Nadat wij alles hebben gecontroleerd storten wij de betaling terug via hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. Terugbetaling is natuurlijk kosteloos voor jou als consument.

Artikel 10 – Wanneer is het herroepingsrecht uitgesloten

 1. Als bij een product geen recht is op herroeping dan zal dit uitdrukkelijk vermeld staan bij het product.
 2. Als de e-ticketcode(s) reeds zijn verzilverd vervalt uiteraard het recht op herroeping.

Artikel 11 – De prijs

 1. De prijs, daar zijn wij altijd eerlijk over. Deze staat altijd duidelijk vermeld bij het product;
 2. Alle prijzen zijn inclusief btw;
 3. Indien er nog een toeslag moet worden betaald bij het resort waar jij jouw e-ticket(s) verzilvert dan vermelden wij dit ook altijd duidelijk.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en garantie

 1. Je krijgt wat je koopt. En wij zijn altijd eerlijk tegen je. Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en alle in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Is er toch iets aan de hand met jouw aankoop? Dan lossen wij dit graag samen met jou op. Hierbij volgen wij altijd de wet.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Zodra je jouw aankoop hebt betaald krijg je direct jouw e-ticket(s) geleverd via mail. Ook kan je ze downloaden op de pagina die je krijgt te zien zodra de betaling is geslaagd. Heb je een sauna.nl account aangemaakt, dan kan je altijd jouw e-ticket(s) hierin terugvinden.

Artikel 14 – Betaling

 1. Wij vragen altijd je bestelling direct te betalen. Zodra wij de betaling ontvangen hebben ontvang je direct jouw e-ticket(s);
 2. Klopt er iets niet in je betaalgegevens? Laat het ons dan weten en vul ons contactformulier in.

Artikel 15 – Klachten

 1. Heb je een klacht? Dat vinden wij natuurlijk heel erg vervelend. Laat het ons snel weten als je een klacht hebt en omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk, zodat wij je meteen kunnen helpen.
 2. Je krijgt uiterlijk binnen 2 werkdagen antwoord van ons. Wij helpen je dan meteen of wij laten je weten hoeveel tijd wij nodig hebben om met een oplossing te komen.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Komen wij er samen écht niet uit? Dat zou ontzettend jammer zijn maar uiteraard respecteren wij je keuze. Je kan dan besluiten binnen 12 maanden jouw zaak voor te leggen aan de rechtbank. 
 2. Op onze overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Dit zijn ons algemene voorwaarden. Als wij in de toekomst iets veranderen aan deze voorwaarden dan vind je dat terug op onze website.